Preloader

Политика на приватност

1. Општо

Оваа политика за приватност појаснува како ние, Друштвото за трговија и услуги увоз-извоз КЕРСАН ДООЕЛ СКОПЈЕ постапувајќи како Контролор (во понатамошниот текст: КC HOME), ги собираме и користиме податоците од Вас и Вашата посета на нашата веб страна, https://kchome.mk, (во понатамошниот текст: Лични податоци), со цел да ја обезбедиме нашата услуга до Вас, како Корисници и/или Купувачи.

Попрецизно, оваа политика за приватност дава објаснување како ние ги собираме, користиме, обработуваме и случаи во кои може да ги откриеме личните податоци, a во врска со Вашето користење на услугата.

2. Намена на собрани лични податоци

Податоците кои ги собираме, Вие ни ги давате доброволно, како посетител на https://kchome.mk, со регистрација за добивање на најнови понуди за нашите производи и/или со регистрирација како купувач на нашите производи преку веб страната https://kchome.mk (во понатамошниот текст: страна).

Цел: Ние ги користиме Вашите лични податоци за да Ви ја овозможиме услугата/производот кој/а што сте ја/го побарале. Ние ги собираме личните податоци, кои Вие ги споделувате доброволно.

Собираме податоци и автоматски (преку колачињата), кога ја посетувате страната, користите услуга или нарачувате производ преку страната https://kchome.mk. Овие податоци ги користиме за да ја обезбедиме и подобриме услугата како и да разбереме како Вие и останатите посетители ја користите страната, со цел подобро да Ве известиме за производите и услугите кои се од Ваш интерес. Податоците не вклучуваат Ваша содржина или податоци генерирани од вас.

За повеќе информации околу начинот на кој се собираат и обработуваат податоците преку автоматско собирање со користење на колачињата, прочитајте ја страната “Колачиња”.

3. Директно доставени лични податоци

Име и е-mail адреса

Кога се регистрирате за да добивате повремени информации со најнови понуди и промоции за нашите производи (Претплата за добивање известувања), бараме да ги обезбедите следните податоци:

·  Вашето име и презиме

·  Вашата е-mail адреса

Овие податоци ги бараме исклучиво заради обезбедување на услугата: најнови понуди и промоции за нашите производи, како и производи и услуги кои сметаме дека Ве интересираат.

Кога се регистрираш за да купиш производ онлајн преку нашата страна, бараме обезбедување на следните податоци:

  • Вашето име и презиме
  • Вашата е-mail адреса
  • Адреса за испорака и наплата
  • телефон за контакт

Кога се региситрирате за да купите производ онлајн преку нашата страна, ќе биде потребно да креирате корисничка сметка со горенаведените податоци, до која пристапувате со корисничко име и лозинка или да купите како гостин исто така со обезбедените податоци од погоре.

Покрај горенаведените податоци по потреба може да ја користиме и IP aдресата од која пристапувате до услугата, како и други податоци за откривање на Вашиот идентитет, само и единствено во случај кога тоа е неопходно и задолжително во согласност со законските прописи.

Други

Вие, можете исто така да ни обезбедите Лични податоци и кога користите одредени карактеристики на Услугата, како што се учество во разговори или анкети, Ваши коментари кои сами ги постирате, кога контактирате со нас со прашања или одговарате на една од нашите анкети. Овие податоци, се собираат исклучиво за статистички и маркетинг цели, со цел за подобрување на услугата која што ја нудиме преку нашата страна.

Во некои случаи, кога постирате коментари за оценување на производите/услугата, Вашето име може да биде објавено под производот/услугата. Доколку Вашето име или коментар не сакате повеќе да стои под производот, можете да не контактирате преку [email protected], истото да биде избришано.

4. Автоматски собрани лични податоци

Податоци за Вашето користење на на услугата. Нашите сервери автоматски ја регистрираат Вашите посети на страната. Како и сите останати сервери на веб страни, така и на https://kchome.mk се евидентира лог кој содржи датум, време, броузер (на пр. Сафари, Хром,… итн), тип на уред (на пр. iPhone), оперативен систем (на пр. IOS) и IP адреса на потекло секогаш кога ја посетувате страната.

Користиме колачиња т.н.cookies за собирање на информации за Вашата посета на нашата страна и услуга. Колачињата претставуваат текстуални датотеки кои се појавуваат на вашиот компјутер преку веб страната за да ги собираат следните податоци за Вас: кои производи ги посетивте на нашата страна https://kchome.mk, колку време сте се задржале на секоја поединечна под-страна, како и вашето пребарување и резултати од истото.

Овие податоци ги користиме како статистички податоци за нашите легитимни интереси заради подобрување на нашата услуга кон вас и да ја направиме покорисна за секој корисник корисници и посетител. Користењето на овие податоци се нарекува ”аналитика.”

Со посетатата на страната, сте известени дека истата користи колачиња. Доколку сакате да ги оневозможите, истото можете да го направите со подесување на броузерот со кој пристапувате. Некои функции на страната можно е да не работат исправно, доколку се оневозможат колачињата.

5. Користење на лични податоци

KC HOME ги користи податоците исклучиво за целите за кои се првично собрани, односно за обезбедување на услугата преку веб страната: https://kchome.mk. KC HOME не ги открива личните податоци на трети лица за цели кои се разликуваат од оние за кои што се првично собрани.

KC HOME може да ги открие податоците само на трети лица во својство обработувачи на лични податоци (кои постапуваат како Агенти, консултанти или соработници за исполнување на конкретни работи за наша сметка и по наши инструкции) на кои им е потребно да ги знаат таквите податоци во разумни рамки на доверените овластувања и за никакви други цели.

Таквите обработувачи мора да ги почитуваат обврските за доверливост, да бидат усогласени со прописите за заштита на податоците и да поседуваат соодветнa заштита на личните податоци коja не смее да биде помала од онаа која што е поставена со оваа Политика.

Истовремено, Ве молиме имајте предвид, дека од KC HOME може да биде побарано да ги открие личните податоци по барање од страна на државни органи, во случаите предвидени со закон.

Посебна категорија на лични податоци.

Кога ја користите услугатам KC HOME не собира ниту следи било какви посебна категорија на лични податоци.

6. Безбедност на податоци

KC HOME обезбедува разумни мерки за да овозможи соодветно и навремено ажурирање на податоците.

KC HOME имплементира безбедносни мерки за физичка и техничка заштита на податоците од губење, уништување и неовластен пристап, објавување или неовластено навлегување.

И покрај овие мерки, не постои безбедносна мерка што гарантира комплетна (100%) сигурност во текот на целиот период.

7. Пристап до лични податоци

Право на пристап

Купувачите имаат апсолутно право да приговараат на опцијата за директен маркетинг и да побараат да не им стигаат повеќе нотификации, ел.пошта и известувања. Ало купувачот не сака повеќе да добива било какви нотификации, ел.пошта и изврстувања, може да ја искористи опцијата за излез, за да биде избришан од понатамошно користење на услугата за добивање информации.

Купувачите можат исто така можат во секое време да ги ажурираат своите лични податоци преку нивната сметка или да го контактираат KC HOME преку телефон или е-маил. KC HOME ќе одговори на секое барања навремено и во согласност со применливото право. Кога ги ажурираат личните податоци, Купувачите се должни да обезбедат вистинити, целосни и точни информации.

Истакнување приговор

Купувачите имаат апсолутно право да приговараат на опцијата за директен маркетинг и да побараат да не им стигаат повеќе нотификации, ел.пошта и известувања. Ало купувачот не сака повеќе да добива било какви нотификации, ел.пошта и изврстувања, може да ја искористи опцијата за излез, за да биде избришан од понатамошно користење на услугата за добивање информации.

За приговори на преостанатата обработка на податоци од услугата, KC HOME ќе престане да обработува само доколку тоа е во согласност со законските прописи.

Истакнување приговор

Измени во политиката за приватност. Оваа политика за приватност може да претрпи одредени измени од време на време, во согласност со применливите прописи за заштита на личните податоци. KC HOME ќе ги извести Купувачите за секоја промена која се однесува на начинот на кој се постапува со личните податоци кој се собрани претходно и ќе им даде можност да одберат дали сакаат да се користат и понатаму.

Затвори
Затвори

Најави се

Затвори

Кошничка (0)

Cart is empty Нема производи во кошничка.

Затвори